Kuran-ı Kerim’in Yazılış Serencamı

1971 yılının ilk aylarında  Hattat Hamid Aytaç Hoca’nın (1891-1982) nezdinde hat sanatı ile tanışmamın üzerinden  henüz bir kaç ay geçmemişti ki ; üstadın 6,5 seneden beri yazdığı ve yeni bitirdiği “Tevâfuklu Kur’an” olarak bilinen -günümüzde de  halen basılan- Kur’an’ı yazdıran zatlar, benim de dahil olduğum birkaç hat talebesine,  eserin baskıya hazırlanma vazifesini teklif ettiler. O güne kadar görülmemiş mükemmeliyette bir baskı yapılması düşünülüyordu. Henüz hüsn-i hattın başlangıç safhasında bulunan, baskı teknikleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bizler bu teklifi, Kur’an-ı Kerim’e hizmeti hayatımızın en şerefli, en heyecan verici ve mühim bir mazhariyeti telakki ederek derhal kabul ettik. İşimiz gerçekten zordu ve beş altı ayrı kategoride çalışmayı icap ettiriyordu.

Devamını Oku