Yazılar

Kuran-ı Kerim’in Yazılış Serencamı

1971 yılının ilk aylarında  Hattat Hamid Aytaç Hoca’nın (1891-1982) nezdinde hat sanatı ile tanışmamın üzerinden  henüz bir kaç ay geçmemişti ki ; üstadın 6,5 seneden beri yazdığı ve yeni bitirdiği “Tevâfuklu Kur’an” olarak bilinen -günümüzde de  halen basılan- Kur’an’ı yazdıran zatlar, benim de dahil olduğum birkaç hat talebesine,  eserin baskıya hazırlanma vazifesini teklif ettiler. O güne kadar görülmemiş mükemmeliyette bir baskı yapılması düşünülüyordu. Henüz hüsn-i hattın başlangıç safhasında bulunan, baskı teknikleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bizler bu teklifi, Kur’an-ı Kerim’e hizmeti hayatımızın en şerefli, en heyecan verici ve mühim bir mazhariyeti telakki ederek derhal kabul ettik. İşimiz gerçekten zordu ve beş altı ayrı kategoride çalışmayı icap ettiriyordu.

Devamını Oku

Şeyh Hamdullah

Hayatı

Hattat Piri Şeyh Hamdullah’ın yaşam öyküsü;

Doğumu ve eğitimi

İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah Amasya’da doğmuş, Buhara’dan Amasya’ya göç etmiş Şeyh Mustafa’nın oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler Hicri 833 – 840 veya Milâdi 1426 – 1429 olabileceğini kaydetmektedirler. Hamdullah Çelebi, dini ilimleri ve edebi bilgileri devrinin meşhur alimi Şehzade II. Bayezid ve Ahmed’in hocası Hatip Kasım Efendi’den tahsil etmiş, ileri seviyede Arapça öğrenmiştir.

Devamını Oku

Elif – Mehmet AYCI

Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 440, Yıl Haziran 2010 Mehmet AYCI’nın kaleme aldığı şiir “ELİF”
 

ELİF

-Hattat Aydın Köse dostumuz için-

Rüyamızda rüzgârın sızısından bir kalem;

Bir kâğıt yalnızlığın dokunaklı ülkesi

İnce parmakların var o sızıya sığınan

Sade bir elif gibi sarınır ülkesini…

Devamını Oku

Hattat Aydın KÖSE – İcazetname

Hattat Aydın KÖSE, İslam Tarih.Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen icazet töreninde,İcazetnamesini ve Belgesini almıştır.

Devamını Oku

Aşk olmadan meşk olmaz

Eskiler aşk olmadan meşk olmaz derlerdi. Bir çizgiyi meşk etmek, bir şarkıyı meşk etmek. Meşk etmekle ilgili duyduğum ilk kelimeler. Fakültede hat dersi hocamız “ertesi haftaya meşkleriniz hazır olsun” derdi. Meşk, yani hatla ilgili çiziktirdiklerimiz.Televizyonda eski musikimizin icracılarından bir sanatcı da aynı tabiri kullanmıştı. “Filanca üstaddan meşk ettim” diye.Aşk ile meşk birbirine öyle yakışmış ki ecdad aşk olmadan meşk olmaz deyivermiş.

Devamını Oku

Suluhan (Hasan Paşa Hanı)

Hacı Doğan Mahallesi Tekneciler Sokağı ile Sulu Han Sokağı arasında bulunmaktadır.iki katlı, iki avlulu kagir bir şehir hanıdır.1685 Tarihinde Şeyhülislam Cevvar Zade Emin Bey tarafından Zincirli Camii’ ye Vakıf olarak yaptırılmış olduğu ileri sürülen Sulu Han’ a Hasan Paşa Han’ ı da denilmektedir. Fakat 1141 Tarihli Vakfiye’ de hanın Abdülmerim Zade Mehmet Emin Bey tarafından vakfedildiği kayıtlardan anlaşılmakta olup, eserin yapılışına ait bir kayıt bulunmamaktadır. Sulu Han, büyük bir araziyi kaplamakta ve iki kısımdan meydana gelmektedir.

 

Devamını Oku

Portföy Ögeleri